Els nostres serveis d’enginyeria

QUÈ FEM?

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Idea

Estudi de mercat
Briefing
contra briefing
estratègia sostenible

Disseny

Conceptualització
Disseny Sostenible
Millora de producte
Viabilitat econòmica

Desenvolupament

Modelat 3D
Documentació tècnica
Anàlisi d’esforços
Anàlisi de cicle de vida

Prototipatge

Impressió 3D
Prototip Conceptual
Prototip Funcional

Industrialització

Estudi de costos
Prototipatge & impressió 3D
Ajustos i validació pre-serie

MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

Estudi de viabilitat

Briefing
Lay-out

Avant-projecte

Definició Utilllatge
Definició línia producció
Definició operacions
Escenari d’inversió

Desenvolupament

Modelat 3D
Documentació tècnica
Inversió total

Industrialització

Timing fabricació
Seguiment de la industrialització
Validació de la posada en marxa

TRANSICIÓ SOSTENIBLE

Informes

Estudi problemàtica actual
ACV (anàlisi de cicle de vida)
Proposta i comparativa d’alternatives viables
Timing d’actuacions a mitjà i llarg termini

Acompanyament latent

Facilitar informació de evolució externa sector

Acompanyament Actiu

Definició del cronograma d’actuacions
Facilitar informació de evolució externa sector
Facilitar contactes externs

Acompanyament Pro-Actiu

Acompanyament ACTIU
Assumir gestions de canvis i comunicació amb proveïdors externs
Seguiment del cronograma i fites

DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Idea

 • Estudi de mercat
 • Briefing
 • Contra briefing
 • Estratègia sostenible

Disseny

 • Conceptualització
 • Disseny Sostenible
 • Millora de producte
 • Viabilitat econòmica

Desenvolupament

 • Modelat 3D
 • Documentació tècnica
 • Anàlisi d’esforços
 • Anàlisi de cicle de vida

Prototipatge

 • Impressió 3D
 • Prototip Conceptual
 • Prototip Funcional

Industrialització

 • Estudi de costos
 • Prototipatge & impressió 3D
 • Ajustos i validació pre-serie

MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

Estudi de viabilitat

 • Briefing
 • Lay-out

Avant-projecte

 • Definició Utilllatge
 • Definició línia producció
 • Definició operacions
 • Escenari d’inversió

Desenvolupament

 • Modelat 3D
 • Documentació tècnica
 • Inversió total

Industrialització

 • Timing fabricació
 • Seguiment de la industrialització
 • Validació de la posada en marxa

TRANSICIÓ SOSTENIBLE

Informes

 • Estudi problemàtica actual
 • ACV (anàlisi de cicle de vida)
 • Proposta i comparativa d’alternatives viables
 • Timing d’actuacions a mitjà i llarg termini

Acompanyament latent

 • Facilitar informació de evolució externa sector

Acompanyament Actiu

 • Definició del cronograma d’actuacions
 • Facilitar informació de evolució externa sector
 • Facilitar contactes externs

Acompanyament Pro-Actiu

 • Acompanyament ACTIU
 • Assumir gestions de canvis i comunicació amb proveïdors externs
 • Seguiment del cronograma i fites