Utillatge soldadura “bogies” tren

Utillatge soldadura “bogies” tren

PH barra servei ES

Utillatge soldadura “bogies” tren

PH barra servei EN

Informació

Descripció: Utillatge soldadura “bogie” tren
Client: TALGO

Quan una estructura està destinada a productes de 4 Tn, i se li
demana ser versàtil, maniobrable i resistent, el disseny requereix
també, un suport de càlcul.

Resultats:

  • Adaptació per a BOGIES diferents.
  • Estructura estable gir de 360º.